#خدای من!

تو با نعمتها، به ما محبت می کنی،

و مادرمقابل به نافرمانی وگناه می پردازیم

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...